Souda Bay - Akrimios

EGEN FRI VILJE

Førsteutkastet er snart ferdig.

Handlingen foregår på Sanden Brygge i Larvik og Akrimios /Aptera  og Sougia på Kreta.

Vi blir introdusert i problemstillinger innenfor vergemål, rus og psykiatri i et shippingmiljø med penger og posisjon. Det handler om makt, maktkamp, posisjon, penger, intriger, begjær og mye mer.....

Men så er det noen som ønsker rettferdighet......

Følg privatetterforsker Louise Bøkker er med også i denne boken. Hun ble dere kjent med i min debutbok: BAK HVER EN DØR. Hun oppdager og observerer alle de flokete trådene...og var en glede å skrive om hvordan hun bidrog til å løse dem opp. 

Vi får et innblikk i finansverdenens mørke sider, og en skipsreders bekymring for selskapets framtid med en psykotisk sønn.

Med boken EGEN FRI VILJE blir du invitert inn i en shipping-og overklasseverden, bygd på fri fantasi. Boken er ingen dokumentasjon, alle situasjoner er oppdiktet, det samme er alle personene, men historien er bygd på kunnskap, uten å bryte taushetsplikten.