Souda Bay - Akrimios

EGEN FRI VILJE

Bok nr 2 er i arbeid og førsteutkastet er snart ferdig.

Den handler om makt, maktkamp, posisjon, penger, intriger, begjør og mye mer.....

Men så er det noen som ønsker rettferdighet......

Følg privatetterforsker Louise Bøkker og hvordan hun ser alle de løse trådene...og til slutt ser resultatet.

Tragisk, men hun kommer til et ubønnhørlig endelig resultat.

Vi blir introdusert i problemstillinger innenfor vergemål, rus og psykiatri.

Vi får et innblikk i finansverdenens mørke sider, og en skipsreders bekymring for selskapets framtid med en psykotisk sønn.

Med boken EGEN FRI VILJE blir du invitert inn i en virkelig verden, satt sammen med fri fantasi.

Dette er ingen dokumentasjon, alle situasjoner er oppdiktet, det samme er alle personene, men hitorien er bygd på faglighet og kunnskap, uten å bryte taushetsplikten.

Fylkesmannen/Statsforvalteren  er nøye med det.

Det er jeg også.

Dette er ingen kjøpsannonse.

Det tar tid å ferdigstille en bok

Jeg ville bare si at det kommer snart en bok 2... og min privatetterforsker Louise Bøkker er med.

Handlingen foregår på Sanden Brygge i Larvik og Akrimios /Aptera  og Sougia på Kreta. ....

Følg meg gjerne på : www.forfatterkristin.com    og www.owal.no