Dette er en thriller.

Tidlig en morgen oppdager en turgåer en druknet person i Farriselva. Samtidig med ulykken, blir det også funnet en gjenstand som knytter seg til hjemmesykepleien i sone Bølgen på Langestrand, Larviks gamle bydel. Her er det små hus, trange smug og gater. Uhyggen har lagt seg over bydelen.

Drukningsulykken får politiet til å rette søkelyset mot hjemmesykepleien. Vi blir kjent med privatetterforsker Louise Bøkker, som går sine egne veier i å nøste opp trådene.

Samtidig oppstår det spenninger i familierelasjoner, hvor adopsjon og arv er i hovedfokus. Vi får ta del i et familiedrama tilbake til 1917 – for så raskt å komme tilbake til Larvik i 2017.